18. 03. 08

Tikėjau tavimi...Frazė, kurią ištaria kiekvienas iš mūsų ir prasideda epitetai, palyginimai, bet mums įdomu...

Ką vyrai mąsto apie moteris, jos prigimtį? Atėnų tragikas Euripidas: "Siaubingas šėlstančių jūroje bangų tūžis, siaubingas ugnies alsavimas, siaubingas verpetas upėje, siaubingos įvairios nelaimės, tačiau nerasi nieko siaubingesnio už moterį. Nėra spalvų tai nelaimei nutapyti, nėra žodžių nusakyti. Jei moterį sutvėrė koks nors dievas, tegu tas dievas žino, kad tapo didžiausios aplaidžios žmogui sutvėrėju."

Taip, kiek dar protingų vyrų taip mąsto apie mus?. Skaitau toliau.

"Didžiausia pergalė prieš moterį - tai pabėgti nuo jos". Kas taip sako? O, tai N.Bonapartas, kuris buvo beprotiškai įsimylėjęs.

Mes vyrui - "Tai liga', taip teigia ne kas kitas, bet pats Hipokratas. R.Ovenas, politikas, rašytojas apie mus dar griežčiau - "Kas blogiau už gyvatę?Tigras. O kas už jį?Velnias. Už velnią?Moteris. Už tąją? Nieko blogesnio".

O.Vaildas - "Vyrai mąsto, moterys tik galvoja, kad mąsto".

Jei vyrai sako, kad esate žavi būtybė, tai po 10 m. vedybinio gyvenimo, gaite išgirsti kitokius epitetus. Žinoma, jei Jums pasisekė su vyru, tai žavi išliksite -"Kol mirtis mus".

 

 

18. 02. 21

Paskutiniai Steve’o Jobs’o žodžiai prieš jam išeinant:
,,Aš pasiekiau verslo sėkmės viršūnę, kitų akyse mano gyvenimas buvo sėkmės simbolis.Tačiau, be darbo aš turėjau tik labai mažai gyvenimo džiaugsmo. Galiausiai, mano turtas – tai nieko daugiau, nei faktas, prie kurio aš pripratau. Šiuo metu aš guliu lovoje, ligoninėje ir prisimindamas visą savo gyvenimą, aš suprantu, kad visos liaupsės ir turtai, kuriais aš taip didžiavausi, tapo kažkuo nereikšmingu mirties akivaizdoje. Tamsoje, kai žiūriu į žalias įrangos, palaikančios dirbtinį kvėpavimą švieseles ir girdžiu visus mechaninius jos garsus, jaučiu mirties alsavimą.
Tik dabar aš suprantu, kad mes turime sekti kitais tikslais, nesusijusiais su turtais.
Turi būti kažkas svarbiau: pavyzdžiui, pasakojimai apie meilę, menas, mano vaikystės svajonės…
Nuolatinės pelno lenktynės paverčia žmogų marionete. Taip nutiko ir man. Dievas apdovanojo mus pojūčiais, kad mes galėtume parodyti meilę artimui. Aš negaliu su savim pasiimti nė skatiko, iš to, ką per visą gyvenimą užgyvenau.. Viskas, ką aš pasiimsiu su savimi, – tai tik prisiminimai apie meilę. Štai tas tikrasis turtas, kuris turėtų sekti paskui jus ir lydėti tam, kad turėtumėte jėgų eiti toliau. Meilė gali įveikti didelius atstumus. Gyvenimas neturi ribų. Pasiekite aukštį, kurį norite pasiekti. Eikite ten, kur širdis jus veda. Visa tai jūsų rankose. Turint pinigų, galite samdyti žmones, kurie bus jūsų vairuotojais,už jus darys įvairius darbus namie ir darbe, bet niekas už jus neprisiims jūsų ligos. Materialius dalykus, kurių mums trūksta, mes visada galime surasti. Bet yra vienas dalykas, kurio niekada nerasite, jei prarasite – tai gyvenimas. Nesvarbu, kiek jums metų dabar ir ką jūs pasiekėte. Mums visiems ateis diena, kai uždanga nusileis… jūsų lobis – tai meilė šeimai, mylimam žmogui, artimiesiems ir draugams… Saugokite save, rūpinkitės kitais.“

 

Tai gyvenimo aksioma, palikimas jauniems, kurie aukoja santykius, šeimą vardan šlovės, garbės ir pinigų. O galiausiai lieka kaip toje pasakoje - prie suskilusios geldos. Vaikai nesupranta, nekenčia tėvų, pašlijusi sveikata ir t.t... Niekada nevėlu apkabinti žmogų, sušnabždėti meilės ar atsiprašymo žodžius, ar net prisiglaudus patylėti, kartais tyla gali pasakyti daugiau už žodžius, neveltui sakoma - "Tyla gera byla". Palinkėkite artimui saldžių sapnų.

18. 02. 15

Į viršų