15. 07. 28

                                              

Mus pasiekė netikėta,sukrečianti žinia - amžinybėn iškeliavo mūsų klubo " Dorotė " steigėja, narė - Tamara Lozovskaja.  Šiemet ji atšventė savo 50-jį gimtadienį.

Gyvenimas bėga greitai ir jo nesustabdysi. Po vieną išeina artimieji,draugai,palikę po savęs gilius pėdsakus.

Šią skaudžią talentingos ir nuostabios klubo narės, draugės netektį dar  sunku suvokti. Pilna energijos,naujų planų, įdėjų. Nuoširdžiai džiaugėmės jos sėkme.

Laukėme naujo klubo sezono atidarymo. Ir staiga...Jos nėra...Ligi šios dienos slapčia laukėme ir tikėjomės,kad tai netiesa,ji sugrįš...

Dabar tos vilties nebeliko. Liko tik darsyk patvirtinta tiesa,kad savo numylėtinius Dievas pasiima skaudžiai anksti.

...Dievo apdovanota neeiliniais gabumais, reiškėsi kūryboje,visuomeninėje veikloje. Jos šiltą poetišką žodį, malonu bendravimą ir atliktus darbus su dėkingumu mini daugelis žmonių.

Dėl savo sugebėjimo jautriai prabilti į žmogaus širdį Tamara ne vieną nutolusįjį nuo tikėjimo patraukė arčiau Dievo, bažnyčios. Savo susitikimuose klube,  " Dvasinėse valandėlėse " ne vieną žmogų padrąsino, sušildė paguodos žodžiais...Viskam reikalinga Meilė. Jos širdyje buvo begalinė - Meilė, Gerumas, Atjauta, Nuoširdumas...

Draugiška, pareiginga, reikli sau, kupina energijos, su didžiuliu entuziazmu imdavosi organizuoti vakarėlius, seminarus. Ji buvo moterų klubo siela.

...Sustojo akimirka, nustojai dalytis avietėm ir linkėti geros dienos,pagelbėti neprašoma, prisiimti atsakomybę už savo veiksmus neieškant pasiteisinimo. Nustojai drauge su mumis verkti ir džiaugtis.  Nustojai dalintis šypsena ir šiltais apsikabinimais. Tu apglėbdavai mus taip karštai,lyg norėdama sušildyti, apsaugoti, palaiminti, atiduoti visą Meilę mums.

...Šviesus atminimas išliks Tamarą pažinojusių ir ilgus metus bendravusių žmonių atmintyje. Išėjo darbšti, paprasta, jautri, mokanti išklausyti, pradžiuginti, turinti kantrybę, sugebanti kurti ir puoselėti grožį asmenybė. Nuostabiai puiki dukra, mama,kolegė,draugė.

Tamara išėjo, bet liko jos žmogiškumu sukurtas aukštas tiltas,kuris mus jungs amžinai - jos kilni širdis, prasmingi darbai,nesavanaudiška, didelė meilė žmonėms. 

Dėkojame likimui,kad buvome kartu. Tebūnie lengva Tau žemelė, mes meldžiamės už Tave,Tamara. Amžina Tau ramybė, Dievo šviesa ir Dangiška Globa

15. 07. 27

"Dievas nežadėjo dienų be skausmo,juoko be liūdesio,saulės be lietaus.

Jis tikrai žadėjo šviesą kelyje,paguodą ašaroms, stiprybę "

 Dalindamiesi netekties skausmu ir linkėdami stiprybės, visų klubo narių vardu nuoširdžiai reiškiame užuojautą Tamaros Lozovskajos mamai, dukrai, artimiesiems.

        Dabar jokia užuojauta neguodžia

        Nebent,kad neišnyks dvasia

        Kad liks darbai,sumanymai ir žodžiai

        Ir šilti prisiminimai apie ją

15. 04. 05

Jaukaus,džiaugsmingo pasibuvimo šeimos,draugų rate. Sielos ramybės, Dievo palaimos

Į viršų